© Maarten Brinkman
• • •

Maarten Brinkman


visual artist & art teacher
• • •
Maarten Brinkman

visual artist & art teacher


Over de lessen


Het blijft lastig om binnen het instituut onderwijs en een maatschappij die sterk de focus heeft op resultaat, procesgerichte lessen over de beeldende kunsten te geven. Daar waar bij rekenen 1+1 altijd 2 is en bij taal je schrijven altijd met een v schrijft ;-) zijn er in de kunst vele goede uitkomsten mogelijk.

Natuurlijk kun je ook bij kunst resultaatgerichte lessen geven, alleen dat vraagt om tijd. Zoals je bij voetbal, pianospelen en rekenen, uren moet maken zo vraagt het maken van een goede tekening ook om een investering in tijd. En die tijd is er gewoonweg niet op school.

Wat ik de kinderen wel in de beperkte uren bij kan brengen is liefde voor de kunst en iets van de onmetelijke vrijheid die met kunst gepaard kan gaan.
En juist door die vrijheid die ze zelf moeten vormgeven, kunnen ze worden wie ze zijn, en dat is een aspect dat de kunst overstijgt en zeer waardevol is.


© Maarten Brinkman