Meer


Opdracht: In de klas moeten de kinderen met tweetallen een reis maken van plakband, draad en papier.

In de lokaal loopt een draad van de grond naar de tafel en van daaruit naar de wastafel. Op de wastafel zit het draad vastgeplakt met schilderplakband wat op zijn beurt weer doorloopt naar de vensterbank.
« Kijk meester, we hebben een meer gemaakt!